Osoblyvosti pravopysu pol′s′kyh prizvyŝ drogobyčan na meži XVIII – XIX stolit′

Abuzarova Marta
Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
rocznik: 2013, numer: 2, strony: 29-34, rok wydania: 2013
język ukraiński
tytuł oryginalny Osoblyvosti pravopysu pol′s′kyh prizvyŝ drogobyčan na meži XVIII – XIX stolit′
tłumacz: --
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo