Partikeln sensu stricto als Komponenten von Phraseologismen

Poźlewicz Agnieszka
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich
rocznik: 4, numer: 1, strony: 93-103, rok wydania: 2013
język niemiecki
DOI: 10.4467/23534893ZG.14.008.1666
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo