'On the development of stative participles in Pahari’ Compounds.

Stroński Krzysztof
Lingua Posnaniensis
rocznik: LV, numer: 2, strony: 135-150, rok wydania: 2013
język angielski
DOI: 10.2478/linpo-2013-0019
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo