Identifikaciâ i obraz adresata v internet-soboleznovaniâh

Narloch Andrzej
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2013, numer: 38, strony: 181-191, rok wydania: 2013
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo