Русский язык в современной Украине: статус и особенности функционирования с учетом диахронно-синхронного среза

Kosmeda Tetyana
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2014, numer: 39, strony: 125-133, rok wydania: 2014
język rosyjski
tłumacz: --
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo