Wizerunek filozofa greckiego jako traskomunikatora zarządzającego zasobami językowymi i pozajęzykowymi

Tuszyńska Krystyna
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: XVII, strony: 345-364, rok wydania: 2017
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo