Łukasz Smuga, «Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku»

Szukała Wiosna
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 1, strony: 140-142, rok wydania: 2017
język polski
DOI: 10.14746/strop.2017.441.012
typ: recenzja
obszar tematyczny: literaturoznawstwo