Pragmatische Phraseologismen in ausgewäh lten Rechtstexten — ein Systematisie- rungsversuch

Woźniak Joanna
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 22, numer: 2/2017, strony: 149-162, rok wydania: 2017
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo