Znaczenie baśni Von dem Fischer un syner Fru (O rybaku i jego żonie) dla zbioru Kinder- und Hausmärchen braci Grimm i jej przekłady na język polski

Karmińska Eliza
Rocznik Przekładoznawczy
rocznik: 2017, numer: 12, strony: 293-310, rok wydania: 2017
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład