Anticiparea pronominală în română – originea și evoluția fenomenului

Klimkowski Tomasz
Philologica Jassyensia
rocznik: 13, numer: 1 (25), strony: 65-76, rok wydania: 2017
język rumuński
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo