Солипсизм в романной поэтике Виктора Пелевина

Jaworski Mateusz
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2017, numer: 42, strony: 5-17, rok wydania: 2017
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo