Словарные глагольные омографы в русском языке

Kaliszan Jerzy
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2017, strony: 149-155, rok wydania: 2017
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo