The parameterisation of legal terminology concerning child maintance support in the Swedish and Polish legal systems

Hadryan Milena
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
rocznik: 2017, numer: 49(62), strony: 109-124, rok wydania: 2017
język angielski
tytuł oryginalny The parameterisation of legal terminology concerning child maintance support in the Swedish and Polish legal systems
DOI: 10.1515/ijld-2016-0005
projekt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład