Compiling terminology in EU directives and national transplant regulations. Case study: Sweden and Poland

Hadryan Milena
International Journal of Legal Discourse
rocznik: 2017, numer: 2(1), strony: 125-152, rok wydania: 2017
język angielski
projekt: Parametryzacja translatologii legilingwistycznej w zakresie terminologii prawa cywilnego materialnego i procesowego
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład