V sympozjum naukowe z cyklu „Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej” pt. „Frazeologia w stylach i gatunkach mowy”, Poznań, 7 listopada 2016 r.

Wiatrowski Przemysław
Język Polski
rocznik: XCVII, numer: 1, strony: 150-154, rok wydania: 2017
język polski
typ: sprawozdanie
obszar tematyczny: językoznawstwo