Adverbial Markers of Modality in Norwegian L1 and L2 Conversations

Horbowicz Paulina
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 23, numer: 1, strony: 4-24, rok wydania: 2017
język angielski
DOI: 10.1515/fsp-2017-0004
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo