Inalienable Possession in Swedish and Danish – A Diachronic Perspective

Piotrowska Alicja, Skrzypek Dominika
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 23, numer: 1, strony: 25-45, rok wydania: 2017
język angielski
DOI: 10.1515/fsp-2017-0005
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo