Formelle og semantiske forskelle i polsk-danske fællesord i kirkesproget

Rajnik Eugeniusz
Slavica Lundiensia
rocznik: 28, numer: 1, strony: 1-13, rok wydania: 2017
język duński
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo