Ikonizität - Hirngespinst oder handfeste Wissenschaft?

Pieczyńska-Sulik Anna
Nouveaux Cahiers d'Allemand. Revue trimestrielle de linguistique et de didactique
rocznik: 35, numer: 4, strony: 357-367, rok wydania: 2017
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo