Wizerunek starości i osób starszych w oczach dorosłej młodzieży – komunikat z badań

Kowalewska Kinga
Chowanna
rocznik: 2018, numer: 1 (50), strony: 275-302, rok wydania: 2018
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo