Potrawy i napoje, dla których warto wyruszyć w podróż, czyli o zapożyczeniach w reportażach kulinarnych.

Kowalonek-Janczarek Monika
Folia Turistica
rocznik: 2017, numer: 45, strony: 141-155, rok wydania: 2017
język polski
DOI: 10.5604/01.3001.0012.0524
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo