Construction de l’événement médiatique à l’exemple de la crise des migrants en Europe. Vers une dimension argumentative

Dyoniziak Jolanta
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 3, strony: 59-71, rok wydania: 2017
język francuski
DOI: 10.14746/strop.2017.443.004
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo