"U nas adin prokuror czestnyj czeławiek, a i on - prawdu skazat' - swinia" - "rossica" w felietonistyce Stanisława Michalkiewicza

Dzienisiewicz Daniel
Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog. Białoruś - Rosja - Ukraina
rocznik: 2017, strony: 35-52, rok wydania: 2017
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo