La invisibilitat com a matèria política: Vermell de Cadmi de Margarida Aritzeta i Los invisibles de José María Merino

Gregori i Gomis Alfons
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 45, numer: 2, strony: 65-78, rok wydania: 2018
język kataloński
DOI: 10.14746/strop.2018.452.005
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo