Generics in Mainland Scandinavian languages

Skrzypek Dominika, Kurek Anna
European Journal of Scandinavian Studies
rocznik: 48, numer: 2, strony: 253-266, rok wydania: 2018
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo