Nijakość w języku i neutralność w literaturze jako sygnał odmienności kulturowej?

Karmińska Eliza
Etnolingwistyka
rocznik: 2018, numer: 30, strony: 115-134, rok wydania: 2018
język polski
DOI: 10.17951/et.2018.30.115
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo