Zastosowanie ilościowo-jakościowej metody statystyki lingwistycznej w badaniach siedemnastowiecznego zasobu męskich chrześcijańskich imion osobowych północnej Rosji. Na 90. rocznicę urodzin Profesora Wasilija Daniłowicza Bondaletowa.

Hrynkiewicz-Adamskich Bożena
Onomastica
rocznik: 2018, strony: 183-202, rok wydania: 2018
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo