The effectiveness of celebrity endorsements in Polish magazines

Kowalewska Kinga
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life
rocznik: 2018, numer: 21 (4), strony: 31-44, rok wydania: 2018
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo