Communicology from the ‘portals’ perspective: a summative-schematic view

Puppel Stanisław
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 83-88, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: DOI 10.14746/snp.2018.18.08
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo