Human body-gesture capacity: the tense – lax distinction: a preliminary outline of research work

Puppel Joanna
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 73-81, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: DOI 10.14746/snp.2018.18.07
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo