Co-generation and maintenance of ‘dialogic space’ by means of verbal-gestural involvement, with some pedagogical implications

Puppel Joanna, Puppel Stanisław
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2018, numer: 18, strony: 221-230, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: DOI 10.14746/snp.2018.18.19
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo