Recenzja: Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska, Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

Jankowski Henryk
Przegląd Orientalistyczny
rocznik: 265–266, numer: 1–2, strony: 223-226, rok wydania: 2018
język polski
typ: recenzja
obszar tematyczny: językoznawstwo