The dimensions of learner attitudes to General British and General American: A survey-based study

Lewandowski Marcin
Poznań Studies in Contemporary Linguistics
rocznik: 2017, numer: 53(2) , strony: 227-249, rok wydania: 2017
język angielski
DOI: https://doi.org/10.1515/psicl-2017-0009
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo