From a Safe Distance – Swedish Portrayal of World War II. Astrid Lindgren: Krigsdagböcker 1939-1945

Ławniczak Sonia
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
rocznik: 4/2018, numer: 23, strony: 109-119, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: 10.26361/ZNTDH.09.2018.23.07
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo