Methods, Tools and Techniques for Multimodal Analysis of Accommodation in Intercultural Communication

Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna
Computational Methods in Science and Technology
rocznik: 24, numer: 1, strony: 29-41, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: 10.12921/cmst.2018.0000006
projekt: Język pogranicza - pogranicze języka. Parajęzykowe aspekty komunikacji interkulturowej.
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo