Traduction automatique dans la formation des traducteurs : une analyse expérimentale de la post-édition

Tomaszkiewicz Teresa
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 45, numer: 4, strony: 75-89, rok wydania: 2018
język francuski
DOI: 10.14746/strop.2018.454.005
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo