О некоторых аспектах проприальной интертекстуализации в свете новейших исследований.

Hrynkiewicz-Adamskich Bożena
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2016, numer: 46, strony: 289-303, rok wydania: 2016
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo