Konzepte, Methoden, Untersuchungs- und Anwendungsbereiche der Textlinguistik. Textlinguistik im Wandel? Textlinguistik als Querschnittsdisziplin? Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rzeszowski. Słubice

Woźniak Miłosz
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: -, numer: 4, strony: 349-351, rok wydania: 2011
język polski
typ: sprawozdanie
obszar tematyczny: językoznawstwo