Islamic Reformers in Western Europe: from the Glorious Past to an Uncertain Future. Statement of the Problem

Sadykhova Arzu, Sadykhova Narmin
Perspectives and Prospects
rocznik: 2016, numer: 4, strony: 71-87, rok wydania: 2016
język rosyjski
tytuł oryginalny Мусульманские реформаторы в Западной Европе: от славного прошлого к неопределенному будущему. К постановке проблемы
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo