Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „U vojny ne ženskoe lico” Swietłany Aleksijewicz)

Słupianek-Tajnert Daria
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44/1, strony: 299-308, rok wydania: 2019
język polski
tytuł oryginalny Komunikatywno-pragmatyczny aspekt czerwieni (na przykładzie książki „У войны не женское лицо” Swietłany Aleksijewicz)
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo