Obraz tęsknoty za Odessą-mamą (na przykładzie filmów Odessa... Odessa! Michale Boganim, Wszystko Jest Iluminacją Lieva Schreibera oraz Likwidacja Siergieja Ursuljaka)

Siekierska Marta
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44, strony: 133-141, rok wydania: 2019
język polski
tytuł oryginalny Obraz tęsknoty za Odessą-mamą (na przykładzie filmów Odessa... Odessa! Michale Boganim, Wszystko Jest Iluminacją Lieva Schreibera oraz Likwidacja Siergieja Ursuljaka)
typ: naukowy