Zarys działalności niemieckiej szkoły ewangelickiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie szkoły ewangelickiej w Zdunach

Kryg Helena
Studia Niemcoznawcze
rocznik: 2018, strony: 199-216, rok wydania: 2018
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo