La reformulation du récit: relations texte ‒ discours ‒ langue dans l’optique didactique

Wojciechowska Bernadeta, Karpińska-Szaj Katarzyna, Lewandowska Agata
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 2, strony: 123-142, rok wydania: 2019
język francuski
DOI: 10.14746/strop.2019.462.008
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka