Агония „красного человека”:сложные дилеммыСветла-ны Алексиевич

Poliszczuk Jarosław
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2018, strony: 115-134, rok wydania: 2018
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo