An analysis of abstracts in medical and economics journals: Microstructure and practical applications

Murecan Oana, Kic-Drgas Joanna
Glottodidactica
rocznik: 2019, strony: 109-125, rok wydania: 2019
język angielski
DOI: 10.14746/gl.2019.46.1.07
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka