Из истории наименований свидетелей в русском языке

Chashchina Elena
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 337-346, rok wydania: 2019
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo