НОСТАЛЬГИЯ ПО ЛОГОСУ: ПОЭЗИЯ ИВАНА ЖДАНОВА В КОНТЕКСТЕ НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Fedorushkov Edyta
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44/1, strony: 73-82, rok wydania: 2019
język rosyjski
tytuł oryginalny НОСТАЛЬГИЯ ПО ЛОГОСУ: ПОЭЗИЯ ИВАНА ЖДАНОВА В КОНТЕКСТЕ НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА
DOI: https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.8
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo