Unterbrechungen in gedolmetschten Gesprächen Deutsch-Polnisch

Jurewicz Magdalena
Redaktorzy: Małgorzewicz Anna
tytuł tomu zbiorowego: Translation:Theorie, Praxis, Didaktik
strony: 394-405
język niemiecki
typ: naukowy, rok wydania: 2009