Z badań nad zapożyczeniami leksykalnymi z języka polskiego w narzeczu północnorosyjskim

Wójtowicz Marian
Redaktorzy: Puppel Stanisław, Tomaszkiewicz Teresa
tytuł tomu zbiorowego: Scripta manent - res novae
strony: 579-595
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013