Rosyjskie związki frazeologiczne z komponentami nomina instrumenti

Kuligowska Katarzyna
Redaktorzy: Ksenicz Andrzej, Stasińska Polina
tytuł tomu zbiorowego: Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej
strony: 341-348
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013